Tiến Độ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CÁT TƯỜNG PHÚ THẠNH

Ảnh chụp thực tế dự án ngày 25/03/2017

Ảnh chụp thực tế dự án ngày 16/11/2016

Ảnh chụp thực tế dự án ngày 24/11/2015

Ảnh chụp thực tế dự án ngày 27/10/2015

 • Cổng vào dự án
 • Chợ Phú Thạnh
 • Công viên

Mở bán 17/05/2015

 • Cổng chào dự án
 • Tổng quan dự án
 • Khách hàng về thăm dự án
 • Khách hàng thăm dự án
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Mơ bán dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh
 • Khách hàng thăm dự án cát tường phú thạnh

Ảnh chụp thực tế dự án ngày 12/05/2015

 • Dựng cổng vào dự án
 • Hoàn thiện phần mặt bằng chợ
 • Hoàn thiện phần mặt bằng chợ
 • Công Viên Hoàng Đế
 • Tổng quan dự án

Ảnh chụp thực tế dự án ngày 08/05/2015

 

 • Trồng cây tại công viên Hoàng đế
 • Trồng cây tại công viên Hoàng đế
 • Trồng cây tại công viên Hoàng đế
 • Trồng cây tại công viên Hoàng đế
 • San lấp mặt bằng để xây dựng chợ
 • San lấp mặt bằng để xây dựng chợ
 • Xây dựng chợ

Ảnh chụp thực tế dự án ngày 04/05/2015

 • Xây dựng cổng chính vào dự án
 • Xây dựng cổng chính vào dự án
 • Hoàn thiện tuyến đường cuối cùng
 • Thi công lắp dặt cống thoát nước
 • Xây dựng hoàn thiện phần cống
 • Xây dựng hoàn thiện phần cống

Ảnh chụp thực tế dự án ngày 30/04/2015

 • Cổng vào dự án
 • Trục đường chính 20m
 • Gia cố mặt vĩa hè trước khi
 • Lắp đặt bó vỉa
 • Hệ thống cống thoát nước trong quá trình hoàn thiện
 • Trồng cây tai công viên Hoàng Đế

 Ảnh chụp thực tế dự án ngày 22/04/2015

 • Tổng quan dự án, chưa xây dựng cơ sở hạ tầng
 • Tổng quan dự án, chưa xây dựng cơ sở hạ tầng
 • Tổng quan dự án, chưa xây dựng cơ sở hạ tầng
 • Tổng quan dự án, chưa xây dựng cơ sở hạ tầng
 • San lấp lấy mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng