Giai đoạn 1

Tổng diện tích: 58,062.2m2

Đất ở: 29,224.4m2 chiếm 50.8%

Đất dành cho trung tâm thương mại: 3,985.9m2 chiếm 6.9%
Đất trường mầm non: 614.7m2 chiếm 1.1%
Đất công viên cây xanh: 2,920.3m2 chiếm 5.8%
Đất công trình giao thông: 20,354.8m2 chiếm 35%
Đất trạm cấp nước và xử lý nước thải: 698.6m2 chiếm 1.2%